formada per una família de tipus dels quatre punts cardinals

Nova tipografia Tramuntana
Nova tipografia migjorn
Nova tipografia ponent
Nova tipografia Llebeig
Nova tipografia Llevant
Nova tipografia Xaloc
Nova tipografía Mestral
Nova tipografia Gregal
Nova tipografía Garbí

amb capacitat d’ajuntar-se i combinar-se entre si

que permet dissenyar noves identitats

fins i tot incentivar la creativitat

Logotip MUS & ACCIÓ
Logotip Museros és per sempre